This is a Purot.net wiki

4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Some-välineiden kirjo
-kuinka montaa seurataan ja jaksaa seurata?
-samoin monimuoto-opetuksen vastapainoksi toivotaan lähiopetusta

Ajantasaiset ohjeet oltava saatavilla
-henkilökunta ja opiskelijat
-ohjaus lähtötasosta riippuen (kuka ohjaa somen käytössä)
-somenetiketti

Oppimislalustoja ei lasketa someksi, niiden käyttöä voidaan vaatia

Työaika
-ollaanko virastoajassa vai millä ajalla viestitään?

Kaksikielisyys

@kayttaja4
Some ei voi olla ainoa vaihtoehto.
Tämä johtaa siihen, että tieto pitää olla kahdessa paikassa (lähtöpaikka tiedolle on oltava selvillä)
- pelisäännöt jakamiselle

@kayttaja4 Väärinymmärryksen mahdollisuus myös
- viestinnässä
- kirjoitetussa tekstissä
- pitkät ohjeistukset
- ohjattavien lähtötaso (eri ikäiset)
- kirjoitettu teksti on nykyään, puhekielistä ajatusten virtaa, viestejen oikea allekirjoitus (nimi) puuttuu

@anonyymi lähti :)

Lähtihän ensimmäinen ryhmä jo ykköspisteelle? - Harto

Okei, tulivat jo tänne :)
anonymous   (21.03.2016 14:52)
 

Vaihtoehto somettomille, pitääkö olla?

Vertaisarviointi
-rakentavaa,
-ei-henkilökohtaista
-kohdistuu asiaan
-tuo uusia näkökulmia aiheeseen

Tuotosten jakaminen
-yhteisöllisesti päätetyt säännöt tuotosten jakamisesta

Väärinymmärtämisen mahdollisuus on aina olemassa.
-esim. käytetävässä tekniikassa
Ohjeisiin tutustuminen on myöskin hyvää netikettiä