This is a Purot.net wiki

Tehtävänannot

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

avoitteena opintojen alussa saada kuva ammattialansa työtehtävistä:

Opiskelijoiden tehtävänä on tutustua oman ammattialansa työtehtäviin haastattelemalla oman alansa ammattilaisia. Opiskelijat saavat itse valita tehtävänkuvan/ammattihenkilön. Kukin opiskelija kertoo keskustelualustalla haastattelustaan ja jokaisen tulee esittää 1-2 kysymystä toisten haastatteluista. Lopuksi yhteenveto jollakin kriteerillä esim. millaista osaamista edellyttää (opettaja voisi tehdä padletillä yhteenvedon pohjan)
anonymous   (21.03.2016 13:39)
 

@kayttaja1
Tämä vaatii opiskelijoilta tietoa oppimisalustoista ennen kuin kuin kykenevät tästä keskustelemaan. Paula
anonymous   (21.03.2016 13:31)
 

Kommentti rasismin vastaisen viikon tehtävänantoon:
Hyvää: jokaisella varmasti tästä mielipide. Kehitettävää: Ryhmällä saattaa mennä paljon aikaa sen miettimiseen, miten yhteisöllisyys toteutetaan. Siis miten yhteinen vastaus kootaan; esim. keskustellaanko siitä jossain vai muokkaavatko kaikki vain yhteistä dokumenttia.
-Eija K. ja Kati T. -
anonymous   (21.03.2016 13:28)
 

Mielenkiintoinen asia opiskelijoiden kanssa kokeiltavaksi. Paula
anonymous   (21.03.2016 13:28)
 

@anonymous Marita, Susanna ja Päivi: Ohjaava ja monipuolinen, perusteellinen, vaatii yhteistyötä!
anonymous   (21.03.2016 13:27)
 

@anonyymi Tässä on kyse siis konkreettisesta opintojaksosta: "Lastenkirjastotyö". Siihen liittyen ensin aivoriihimäisesti opiskelijat kirjaavat wikiin otikkotasolla erilaisia toimintamuotoja.
Seuraavassa vaiheessa voi kirjoittaa sisältöjä mihin tahansa edellisessä vaiheessa määriteltyyn toimintamuotoon (ei siis vain "omaan otsikkoon"). Toisen kirjoitatmia tekstejä voi myös täydentää. Viimeisessä vaiheessa sitten lisäillään esimerkkejä otsikoiden/kuvausten alle. Taas siihen katsomatta onko otsikko tai kuvaus itse kirjoitettu vai jonkun toisen.
anonymous   (21.03.2016 13:27)
 
1
Likers
hponka

Miten DIANA-mallia (Hamk) voi hyödyntää yhteisöllisessä opiskelussa? Etsikää tietoa Diana-mallista internetistä. Laittakaa löytämänne linkit wiki-alustalle. Jokainen esittää vähintään yhden kysymyksen aiheesta käyttäen hyväksi linkeistä löytyvää materiaalia. Jokainen vastaa vähintääkin yhteen kysymykseen. Tehkää yhteenveto keskustelun tuloksista wiki-alustalle. -Pirjo S ja Paula S
anonymous   (21.03.2016 13:26)
 
1
Likers
hponka

Eija & Kati: hyvä, avoin kysymys, joka "pakottaa" miettimään vaihtoehtoja ja sitten arvioimaan kriittisesti, kun on valittava paras vaihtoehto ja perustella se.
hponka hponka   (21.03.2016 13:25)
 

Marita, Susanna ja Päivi: Selvittäkää millaisissa työtehtävissä sosionomi (amk) voi työskennellä?
Laatikaa yhdessä käsitekartta (Mindmup tai muu) ja palauttakaa pienryhmänne työtilaan Optimaan 30.9.2016 mennessä.
Tutustukaa ja kommentoikaa positiivisin palauttein muiden pienryhmien laatimia käsitekarttoja. (Ainakin yksi kommentti/käsitekartta)
anonymous   (21.03.2016 13:24)
 

@hponka @anonymous Esittämänne 2. kohta ei auennut heti. Voisitteko täsmentää sitä?
anonymous   (21.03.2016 13:23)
 

@Lastenkirjastotyöwiki Emme oikein ymmärrä tehtävänantoa. Voisitteko hieman tarkentaa? (AK ja TH)
anonymous   (21.03.2016 13:23)
 

Pohtikaa erilaisia vaihtoehtoja tämän opintojakson suoritustavaksi. Kirjatkaa eri vaihtoehdot muistiin ja keskustelkaa niiden sopivuudesta tälle opintojaksolle. Valitkaa näistä mielestänne paras vaihtoehto ja perustelkaa valintanne. Kertokaa myös miten teitte valintanne.
- Eija K. ja Kati T. -
anonymous   (21.03.2016 13:21)
 
1
Likers
hponka

Anne, Heli, Marjo ja Eija:
Koska on rasismin vastainen viikko, haluaisimme teidän pohtivan yhteisöllisesti, kuinka käsitykset ja suhtautumiset vieraisiin kulttuureihin ovat muuttuneet vuosien varrella? Miettikää asiaa myös omakohtaisesti oman elämänne eri vaiheissa (lapsuus, nuoruus, aikuisikä). Käyttäkää tehtävän suorittamiseen OneDrivea.
anonymous   (21.03.2016 13:21)
 
1
Likers
hponka

@anonyymi Tämä varmistetaan sillä, että tehtävänannossa pyydettiin valitsemaan ryhmänä paras vaihtoehto (= yksi ympäristö). Jos jokaisella on eri näkemys niin ryhmän on pakko keskustella ja valita niistä se yksi paras.
kayttaja1   (21.03.2016 13:20)
 

hponka hponka   (21.03.2016 13:20)
 

Millainen on koulutuksemme päätöstapaaminen?
1. sykli: Vapaa ideointi ilman resurssimietintää (Ryhmä A)
2. sykli: Ideoiden ja realiteetin kohtaaminen (Ryhmä B)
3. sykli: Valitaan toteutettava idea (Ryhmät A ja B)
4. sykli: Käytännön hionta (Ryhmät A ja B)

Henna ja Kaarina
anonymous   (21.03.2016 13:18)
 
1
Likers
hponka

@kayttaja1 Miten käytännössä varmistetaan, että tämä tehdään yhteisöllisesti, eikö jokainen kirjoita omaa näkemystään?
anonymous   (21.03.2016 13:16)
 

Lastenkirjastotyöwiki.
1. vaihe miettiä erilaisia toimintamuotoja
2. toisten määrittelemille alueille kirjoitetaan, mitä se käytönnössä tarkoittaa
3. lisätään eri kohtiin esim. kuvia ja esimerkkejä toimintamuodoista.
Ulla&Minna
anonymous   (21.03.2016 13:14)
 
1
Likers
hponka

Arvioikaa ryhmänä mikä näistä oppimisalustoista sopisi parhaiten juuri tämän opintojakson tarpeisiin ja päättäkää ryhmänä minkä valitsette (mikä on paras) ja perustelkaa valintanne. (AK ja TH)
kayttaja1   (21.03.2016 13:13)
 
1
Likers
hponka