This is a Purot.net wiki

1. Yksityisyys ja henkilötiedot

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

OPISKELIJAPALVELUT 1

- kertoa tallennetaanko sessio?
- mikäli tallennetaan, mihin tallennetta käytetään?

- ohjeistaa, ettei opiskelija jaa arkaluontoista tietoa

- selvittää mahdollisuuksien mukaan eri palveluiden käyttöehdot, salausmenetelmät yms. ja kertoa ne opiskelijalle

- onko ryhmäohjaus vai yksilöohjaus -> riippuu millaisia asioita voi puhua

- ohjeistaa opiskelijaa vaihtamaan palvelun tarpeen mukaan (esim. tietoturva ja salaus)
kayttaja1   (21.03.2016 15:16)
 

OPISKELIJAPALVELUT 2

- yksilöohjauksesa odotettaan kasvojen näyttämistä, tunnistettavuus

- osalla opiskelijoista on tietoturvakielto -> tämä on huomioitava

- ohjeistaa mitä tietoja voi lähettää sähköpostilla

- ohjeistaa kuinka arkaluontoista tietoa kannattaa kertoa ja jakaa. koskee myös muiden opiskelijoiden tietoja

- sähköpostilla ei saa lähettää koko ryhmän sähköpostiosoitteita (eli ei käytä TO-kenttää, vaan BCC-kenttää)

- kuvien ja videoiden jakamisessa täytyy huomioida yksityisyyden suoja (erityisesti alaikäisten suoja)
- Kuva ja nimi eivät saa olla yhdistettävissä

- jos otetaan esim. valokuvia, on kysyttävä lupa niiden julkaisemiseen
-> opiskelijalla on oikeus jättäytyä pois kuvasta
kayttaja1   (21.03.2016 15:10)
 

OPETTAJATUUTORIT

- vaikka olisi tutussa palvelussa, ei kannata jakaa liian henkilökohtaisia asioita -> opiskeluympäristössä puhutaan pääsääntöisesti vain em. asioista

- huomioida, että ei mainitse liian tarkkoja yksityiskohtia

- kertoa mikä on yksityinen viesti ja mikä näkyy kaikille käyttäjille

- kommentointi esim. koulun tilillä kirjautuneena (nimi näkyy)
- kuvien ja videoiden jakamisessa täytyy huomioida yksityisyyden suoja (esim. oman lapsen kuva tms.)

- jos otetaan esim. valokuvia, on kysyttävä lupa niiden julkaisemiseen
-> opiskelijalla on oikeus jättäytyä pois kuvasta

- profiilissa on hyvä olla edes joku kuva, jolloin tunnistettavuus paranee

- opiskelijan ei tulisi esim. moittia toista opettajaa toisten kuulleen -> kunnianloukkauksen huomioiminen
kayttaja1   (21.03.2016 15:02)
 

KAMPUSOPOT

- ryhmänohjaukseen tehtävä pelisäännöt etukäteen.
- luottamuksellisista asioista ei puhuta, vaan kokemuksista yleensä
- luottamuksellisuus on tärkeää

- henkilötietoja ei mainita tai näytetä, varsinkaan jos tallennetaan
- mikäli tarvitsee näyttää henkilötietoja, täytyy kysyä lupa

- selvittää mahdollisuuksien mukaan eri palveluiden käyttöehdot, salausmenetelmät yms. ja kertoa ne opiskelijalle.

- annetaan opiskelijalle perusohjeistus, miten kirjaudutaan yms.
- esim. AC:lle kirjauduttaessa ohje, että kirjoitetaan oikea nimi
- mahdollisuuksien mukaan vaaditaan alussa kameran käyttö, joka parantaa tunnistettavuutta
kayttaja1   (21.03.2016 14:53)