This is a Purot.net wiki

2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Tekijänoikeusasiat ovat epäselviä henkilökunnalle; pelko siitä uskaltaako tehdä mitään ettei riko lakia.

Urkund käytössä Oamkissa.

Jos joku piirtää kaavion ja teet siihen muutoksia, niin se on mukaeltu kaavio ja asia pitää mainita.

Taustamusiikki videoissa julkaisuvapaata tai itse sävellettyä. Kuvapankit, valokuvat, otettava huomioon tekijänoikeudet niissä.

Ohjaus on monesti hyvin henkilökohtaista, siinä tulee harvoin tekijänoikeustilanne. Enemmänkin kyse on yksityisyyden suojasta. On sovittava yhteisesti saako esim. tuutorikeskustelua käyttää opetustarkoituksessa.

Opiskelijalta kannattaa kysyä kirjallisena käyttöoikeus materiaaliin, jos haluaa käyttää sitä jossakin.

Opastusvideosta tulee sopia, onko siihen muokkausoikeus organisaatiolla. Käyttöoikeus on Oamkilla.

Moodlessa ja Optimassa on tekijänoikeussopimus, jonka opiskelija eka kertaa kirjautuessaan hyväksyy täpästä. Tästä kannattaa hoksauttaa opiskelijoita.

Mikä on oppimateriaalia ja mikä ei? Opettajien ja muun henkilöstön tekijänoikeus toteutuu eri tavalla eri henkilöstöryhmillä, tämä on sanottu tekijänoikeuslaissa. Opettajan työtehtävä ei ole tuottaa oppimateriaalia vaan opettaa. Ylittääkö power pointit teoskynnyksen? Luentonauhoite ylittää teoskynnyksen.

Teoskynnys: Missä menee luovan tuotoksen raja? Milloin on kyse ns. yleisestä ohjeesta joka tehdään anonyymisti Oamkin nimissä ja milloin yksilöllisestä tuotoksesta joka julkaistaan omalla nimellä?

Oppimateriaaleja ei saa kopioida, tarkat määräykset. Milloin ohjaus- ja neuvontatilanteessa voi esim. kopioida tekstiä, milloin pitää mainita lähteet?

Jos nauhoitetaan ohjaustilanne, esim. ryhmäohjaustilanne, niin se pitää ilmoittaa etukäteen ja kertoa jos nauhoitus toistuu säännönmukaisesti aina samanlaisissa tilaisuuksissa?

Jos esim. opiskelijapalveluiden työntekijä tekee opastusvideon Youtubeen, niin onko se Oamkin omaisuutta? Saako sen mukanaan jos lähtee pois? Sisällytetäänkö tekijöiden nimet vai tehdäänkö ne anonyymina? Onko kaikki työnantajan omaisuutta jos siihen käytetään työaikaa? Työnantaja ei saa silti isyysoikeutta? Millaisia sopimuksia Oamkissa on olemassa? Videossa esiintyviltä henkilöiltä kysyttävä lupa saavatko he esiintyä videoissa jos ne menevät esim. someen?

Opettajat eivät halua antaa omaa opetusmateriaaliaan verkkoon jaettavaksi, mikä hidastaa verkko-opetuksen kehittämistä.

Myös opinnäytetyöhön on opiskelijalla tekijänoikeudet.

Normaaliopetuksessa opiskelijalla on kaikki tekijänoikeudet opiskelijalla.

Yhteisproduktioissa pitää opiskelijoiden antaa oikeudet Oamkille esim. viestinnän tutkinto-ohjelmissa. Kirjallinen sopimus opiskelijan ja Oamkin välillä.