This is a Purot.net wiki

Changes


Show: |   
21.03.2016
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva vrt. tietotekniikan osaamisen liittyvät ongelmat aikaisemmin kayttaja3 21.03.2016 14:55
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva @kayttaja3 Somettomat: toisaalta suuri joukko ei osaa olla olematta ilman => tasapainottelu! kayttaja3 21.03.2016 14:54
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi @anonyymi lähti :) kayttaja4 21.03.2016 14:54
  1. Yksityisyys ja henkilötiedot KAMPUSOPOT - ryhmänohjaukseen tehtävä pelisäännöt etukäteen. - luottamuksellisista asioista ei puhuta, vaan kokemuksista yleensä - luottamuksellisuus (more...) kayttaja1 21.03.2016 14:53
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Facebookin materiaalin omistus, julkaisut muuttuu Facebookin omaisuudeksi kayttaja3 21.03.2016 14:53
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi Lähtihän ensimmäinen ryhmä jo ykköspisteelle? - Harto Okei, tulivat jo tänne :) anonymous 21.03.2016 14:52
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi Vaihtoehto somettomille, pitääkö olla? kayttaja4 21.03.2016 14:51
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi Vertaisarviointi -rakentavaa, -ei-henkilökohtaista -kohdistuu asiaan -tuo uusia näkökulmia aiheeseen kayttaja4 21.03.2016 14:51
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Somessa jälki näkyy pitkään... kayttaja3 21.03.2016 14:48
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Ohjaajan näkemys: ei omalla henk. koht. profiililla vaan Oamkin yleisellä profiililla allekirjoituksen kera. kayttaja3 21.03.2016 14:48
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Oppimateriaaleja ei saa kopioida, tarkat määräykset. Milloin ohjaus- ja neuvontatilanteessa voi esim. kopioida tekstiä, milloin pitää mainita lähteet? kayttaja2 21.03.2016 14:47
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi Tuotosten jakaminen -yhteisöllisesti päätetyt säännöt tuotosten jakamisesta kayttaja4 21.03.2016 14:47
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva @kayttaja3 Esim hakijoiden tietoturvakielto (hakemuksen yhteydessä / väestötietorekisteri) kayttaja3 21.03.2016 14:47
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Jos nauhoitetaan ohjaustilanne, esim. ryhmäohjaustilanne, niin se pitää ilmoittaa etukäteen ja kertoa jos nauhoitus toistuu säännönmukaisesti aina sam (more...) kayttaja2 21.03.2016 14:45
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Voidaanko opiskelijoita velvoittaa olemaan somessa? Somettomat! Esim. ohjelmien käyttäjäehdot kieltää aliaksien käytön, täytyy olla omalla nimellä kayttaja3 21.03.2016 14:45
  4. Muut ohjauksen/opetuksen ohjeistamisessa huomioitavat asi Väärinymmärtämisen mahdollisuus on aina olemassa. -esim. käytetävässä tekniikassa Ohjeisiin tutustuminen on myöskin hyvää netikettiä kayttaja4 21.03.2016 14:45
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Opiskelija ei saa valita välineitä, opettaja / ohjaaja valitsee: - Opiskelija voi kuitenkin valita profiilinsa julkisuuden kayttaja3 21.03.2016 14:44
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Jos esim. opiskelijapalveluiden työntekijä tekee opastusvideon Youtubeen, niin onko se Oamkin omaisuutta? Saako sen mukanaan jos lähtee pois? Sisällyt (more...) kayttaja2 21.03.2016 14:44
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Opettajat eivät halua antaa omaa opetusmateriaaliaan verkkoon jaettavaksi, mikä hidastaa verkko-opetuksen kehittämistä. kayttaja2 21.03.2016 14:43
  3. Some-palvelujen käyttöehdot vs. opiskelijan oikeusturva Opinnäytteiden julkaiseminen (Theseus): Miten julkaisua saa käyttää? - Ohjaajan opastus kayttaja3 21.03.2016 14:43
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Myös opinnäytetyöhön on opiskelijalla tekijänoikeudet. kayttaja2 21.03.2016 14:43
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Normaaliopetuksessa opiskelijalla on kaikki tekijänoikeudet opiskelijalla. kayttaja2 21.03.2016 14:42
  2. Tekijänoikeudet ohjauksessa ja opiskelussa Yhteisproduktioissa pitää opiskelijoiden antaa oikeudet Oamkille esim. viestinnän tutkinto-ohjelmissa. Kirjallinen sopimus opiskelijan ja Oamkin välil (more...) kayttaja2 21.03.2016 14:42
  Etusivu Amokin youtube-kanava: https://www.youtube.com/user/OuluAmok CC-lisenssöity eli voi käyttää (paitsi kaupallisiin tarkoituksiin) kayttaja3 21.03.2016 14:19
  Learning cafe -työskentely edited hponka 21.03.2016 13:41
  Tehtävänannot avoitteena opintojen alussa saada kuva ammattialansa työtehtävistä: Opiskelijoiden tehtävänä on tutustua oman ammattialansa työtehtäviin haastattelem (more...) anonymous 21.03.2016 13:39
  Learning cafe -työskentely edited hponka 21.03.2016 13:39
  Learning cafe -työskentely edited hponka 21.03.2016 13:38
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:33
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:32

Discuss & brainstorm