This is a Purot.net wiki

Changes


Show: |   
21.03.2016
  Tehtävänannot @kayttaja1 Tämä vaatii opiskelijoilta tietoa oppimisalustoista ennen kuin kuin kykenevät tästä keskustelemaan. Paula anonymous 21.03.2016 13:31
  Etusivu Tavoitteena opintojen alussa saada kuva ammattialansa työtehtävistä: Opiskelijoiden tehtävänä on tutustua oman ammattialansa työtehtäviin haastattele (more...) anonymous 21.03.2016 13:30
  Tehtävänannot Kommentti rasismin vastaisen viikon tehtävänantoon: Hyvää: jokaisella varmasti tästä mielipide. Kehitettävää: Ryhmällä saattaa mennä paljon aikaa sen (more...) anonymous 21.03.2016 13:28
  Tehtävänannot Mielenkiintoinen asia opiskelijoiden kanssa kokeiltavaksi. Paula anonymous 21.03.2016 13:28
  Tehtävänannot @anonymous Marita, Susanna ja Päivi: Ohjaava ja monipuolinen, perusteellinen, vaatii yhteistyötä! anonymous 21.03.2016 13:27
  Tehtävänannot @anonyymi Tässä on kyse siis konkreettisesta opintojaksosta: "Lastenkirjastotyö". Siihen liittyen ensin aivoriihimäisesti opiskelijat kirjaavat wikiin (more...) anonymous 21.03.2016 13:27
  Tehtävänannot Miten DIANA-mallia (Hamk) voi hyödyntää yhteisöllisessä opiskelussa? Etsikää tietoa Diana-mallista internetistä. Laittakaa löytämänne linkit wiki-alus (more...) anonymous 21.03.2016 13:26
  Tehtävänannot Eija & Kati: hyvä, avoin kysymys, joka "pakottaa" miettimään vaihtoehtoja ja sitten arvioimaan kriittisesti, kun on valittava paras vaihtoehto ja (more...) hponka 21.03.2016 13:25
  Tehtävänannot Marita, Susanna ja Päivi: Selvittäkää millaisissa työtehtävissä sosionomi (amk) voi työskennellä? Laatikaa yhdessä käsitekartta (Mindmup tai muu) ja (more...) anonymous 21.03.2016 13:24
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot @hponka @anonymous Esittämänne 2. kohta ei auennut heti. Voisitteko täsmentää sitä? anonymous 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot @Lastenkirjastotyöwiki Emme oikein ymmärrä tehtävänantoa. Voisitteko hieman tarkentaa? (AK ja TH) anonymous 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot liked this message hponka 21.03.2016 13:23
  Tehtävänannot Pohtikaa erilaisia vaihtoehtoja tämän opintojakson suoritustavaksi. Kirjatkaa eri vaihtoehdot muistiin ja keskustelkaa niiden sopivuudesta tälle opint (more...) anonymous 21.03.2016 13:21
  Tehtävänannot Anne, Heli, Marjo ja Eija: Koska on rasismin vastainen viikko, haluaisimme teidän pohtivan yhteisöllisesti, kuinka käsitykset ja suhtautumiset vierais (more...) anonymous 21.03.2016 13:21
  Tehtävänannot @anonyymi Tämä varmistetaan sillä, että tehtävänannossa pyydettiin valitsemaan ryhmänä paras vaihtoehto (= yksi ympäristö). Jos jokaisella on eri näke (more...) kayttaja1 21.03.2016 13:20
  Tehtävänannot Diana-mallin kuvaus: https://sites.google.com/site/mobiili... hponka 21.03.2016 13:20
  Tehtävänannot Millainen on koulutuksemme päätöstapaaminen? 1. sykli: Vapaa ideointi ilman resurssimietintää (Ryhmä A) 2. sykli: Ideoiden ja realiteetin kohtaaminen (more...) anonymous 21.03.2016 13:18
  Tehtävänannot @kayttaja1 Miten käytännössä varmistetaan, että tämä tehdään yhteisöllisesti, eikö jokainen kirjoita omaa näkemystään? anonymous 21.03.2016 13:16
  Tehtävänannot Lastenkirjastotyöwiki. 1. vaihe miettiä erilaisia toimintamuotoja 2. toisten määrittelemille alueille kirjoitetaan, mitä se käytönnössä tarkoittaa 3. (more...) anonymous 21.03.2016 13:14
  Tehtävänannot Arvioikaa ryhmänä mikä näistä oppimisalustoista sopisi parhaiten juuri tämän opintojakson tarpeisiin ja päättäkää ryhmänä minkä valitsette (mikä on pa (more...) kayttaja1 21.03.2016 13:13
  Etusivu Onko tutkittu, kuinka montaa erilaista SOme-välinettä opiskelija /ohjaaja ehtii ja jaksaa käyttää ja päivittää? -kyselee Pirjo S anonymous 21.03.2016 12:33
  Etusivu Opiskelija voi haluta antaa myös anonyymia palautetta leimaantumatta. Chatissa voi kysyä ja kommentoida asioita, joita ei ehkä muualle voi laittaa. anonymous 21.03.2016 11:06
  Etusivu Marita ja Päivi: Matalan kynnyksen keskustelupaikka, etenkin nuorille hyvä. Haasteena työntekijälle sopiva "rento" keskustelutapa ja asiantuntijuus (k (more...) anonymous 21.03.2016 11:05
  Etusivu Matalan kynnyksen tilanteiden lisäksi nimettömänä kysyminen sopii tilanteisiin, joissa on kyse esim. opiskelijan oikeuksista, joista ei halua kysyä al (more...) anonymous 21.03.2016 11:05
  Etusivu On ohjauksen "lisämahdollisuus"- opiskelija voi anonyymisti ottaa yhteyttä. Keskustelun avauksen myötä opiskelija voi rohkaistua kasvokkaiseen tapaami (more...) anonymous 21.03.2016 11:03
  Etusivu Opettajatuutorin vastaanottotunti chattina - 1-2 t viikossa. Opochatti esim. joka päivä klo 14-16 - mihin sijoitetaan intrassa? Paula ja Pirjo anonymous 21.03.2016 11:03

Discuss & brainstorm